Om Hjalm


Galeasen Hjalm af Holbæk er af Skibsbevaringsfonden betegnet som et af Danmarks bevaringsværdige træskibe. >>Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk<< ejer det smukke sejlskib fra 1901.

Hjalm er en jagtbygget 2-mastet galease. Bygget eg-på-eg i 1901 i Assens. 49,9 bruttoregister & 20,5 nettoregister tons. Længde overalt inkl, bovspryd 31,25 m. Længde i vandlinjen 19,6 m. Bredde 5,67 m. Top af mast over vandlinien 22,5 m. Største dybdegang 2,35. Sejlareal 265 kvm.

Galeasen Hjalm er godkendt til sejlads med indtil 38 personer i de indre danske farvande og Østersøen. Hun har fast plads i Holbæk Gl. Havn, der ligger ved bymidten, bus- og jernbanestation med timedrift til København og det øvrige Danmark.

Alle togter er inkl. sengetøj og 3 lækre måltider dagligt.

I 2016 overtog NVPRO (Nordvestsjællands Produktionsskole) driften af Hjalm.
Det blev en periode hvor en masse unge elever fik smag for livet til søs, og flere og flere af dem tog på søfartsskole.
Alene de første 4 måneder af 2019 sendte Hjalm hele 7 elever i ordinær uddannelse. De fleste tog på Søfartsskole eller skoleskib.
Det blev også en periode med stor fremgang ifht vedligehold. Desværre gik skolen konkurs i maj 2019. -bestemt ikke på grund af driften af Hjalm som nogenlunde løb rundt.

Følg os på Facebook. På “Galeasen Hjalm” finder du de nyeste informationer om livet på og omkring Hjalm.