Om Hjalm


Galeasen Hjalm af Holbæk er af Skibsbevaringsfonde betegnet som et af Danmarks bevaringsværdige træskibe. >>Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk<< ejer det smukke sejlskib fra 1901.

Januar 2016 overtog NVPRO (Nordvestsjællands Produktionsskole) driften af Hjalm for en 5-årig periode. Ejerskabet ligger fortsat hos fonden. Skibet skal fortsat være hele Holbæks skib og være med til at præsentere det maritime Holbæk. -både inden- og udenfjords.

Hjalm er en jagtbygget 2-mastet galease. Bygget eg-på-eg i 1901 i Assens. 49,9 bruttoregister & 20,5 nettoregister tons. Længde overalt inkl, bovspryd 31,25 m. Længde i vandlinjen 19,6 m. Bredde 5,67 m. Top af mast over vandlinien 22,5 m. Største dybdegang 2,35. Sejlareal 265 kvm.

Galeasen Hjalm er godkendt til sejlads med indtil 38 personer i de indre danske farvande og Østersøen. Hun har fast plads i Holbæk Gl. Havn, der ligger ved bymidten, bus- og jernbanestation med timedrift til København og det øvrige Danmark.

Alle togter er inkl. sengetøj og 3 lækre måltider dagligt.

Følg me på Facebook. På “Galeasen Hjalm” finder du de nyeste informationer om livet på og omkring Hjalm.